Valitse sivu

Opetussuunnitelman mukaiset
robotiikkasisällöt haltuun!

 

Opetushallituksen rahoittamassa opetustoimen henkilöstökoulutushankkeessa toteutetaan kolme koulutuskokonaisuutta verkkokursseina syksyllä 2019. Täydennyskoulutus tarjoaa opettajille tarvittavat pohjatiedot niin robotiikan kuin tekoälynkin oppisisältöjen hallintaan. Maksuton koulutus yhdistelee robotiikan aineenhallintaa sekä aktiiviseen oppimiseen pohjautuvaa pedagogiikkaa.

Kolme koulutusosiota verkossa

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena aikavälillä syyskuu – joulukuu 2019. Jokaiseen kolmesta koulutusosiosta kuuluu yksi palautettava kurssityö sekä verkkoseminaareja. Tarkat suoritusohjeet kursseille löytyvät Moodle-alueelta. Lisäksi suoritusohjeet käydään läpi aloitusseminaarissa tiistaina 10.9. klo 15–17.

 

JOHDATUS OHJELMOINTIIN
10.9.–13.10.2019 (2 op)

Robotit eivät (ainakaan vielä!) ohjelmoi itseään, vaan tarvitsevat taustalleen koodarin. Tässä koulutusosiossa otetaan haltuun ohjelmoinnin perussisällöt ja –käsitteet. Lähtötaso-oletuksia ei ole, joten kurssi tarjoaa tilaisuuden tutustua ohjelmointiin myös aloittelijoille! Ohjelmoinnillinen ajattelu muodostaa pohjan robotiikkasisältöjen opetukselle. 

Verkkoseminaarien aikataulu:
 • 10.9. aloitusseminaari
 • 17.9. ohjelmointi opetussuunnitelmassa
 • 24.9. johdatus ohjelmointikieliin
 • 1.10. ohjelmoinnin pedagogiikka ja arviointi

Huom! Kaikki verkkoseminaarit
järjestetään klo 15–17.

JOHDATUS ROBOTIIKKAAN
14.10.–17.11.2019 (2 op)

Millaisia robotiikan sisältöjä perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää? Koulutussisällössä paneudutaan robotiikan teoriaan ja käytäntöön. Kuinka esimerkiksi automaatio liittyy robotiikkaan? Kuinka hyödyntää koulun robotiikan laitteistoja pedagogisesti hyödyllisellä tavalla? Kurssi antaa opettajalle eväitä niin robotiikkasisältöjen opetukseen kuin arviointiinkin.

Verkkoseminaarien aikataulu:
 • 16.10. kurssiesittely ja yleiskatsaus robotiikkaan
 • 23.10. robotiikka eri koulutusasteilla
 • 30.10. ohjelmointiharjoituksia
 • 6.11. robotiikkatoteutuksia
 • 7.11. Lego EV3 -koulutus (vapaaehtoinen)
 • 14.11. Micro:bit -koulutus (vapaaehtoinen)

Huom! Kaikki verkkoseminaarit
järjestetään klo 15–17.

 

ROBOTIIKKA JA TEKOÄLY
18.11.–15.12.2019 (1 op)

Kuinka tekoäly tulee muuttamaan robotiikkaa ja sen myötä arkeamme? Millaisia eettisiä kysymyksiä tekoälyyn liittyy? Koulutusosio syventää robotiikan sisältöjä tekoälyn näkökulmasta ja paneutuu esimerkiksi algoritmiseen ajatteluun. Kurssi tarjoaa monipuolisen kattauksen materiaalia tekoälyyn liittyvän opetuksen tueksi.


Verkkoseminaarien aikataulu:
 • 20.11. kurssiesittely ja yleiskatsaus tekoälyyn
 • 11.12. koulutuksen yhteenveto

Huom! Kaikki verkkoseminaarit
järjestetään klo 15–17.

Miksi?

Miten?

Kenelle?

Koulutus antaa opettajalle eväät opetussuunnitelman mukaiseen robotiikkaopetukseen. Tarkoituksena on saada koulun robotiikkalaitteistot käyttöön pedagogisesti mielekkäällä tavalla!


Koulutus koostuu kolmesta verkossa suoritettavasta osiosta, joista ensimmäinen alkaa syyskuussa 2019. Viimeinen koulutusosio loppuu joulukuussa 2019. Koulutus on mahdollista suorittaa oman työn ohella.

Pohjatietoja ohjelmoinnista tai robotiikasta ei vaadita. Erityisesti hankkeeseen toivotaan osallistuvan useamman opettajan samasta koulusta, jotta robotiikan sisältöjen oppiminen olisi aidosti yhteisöllistä. Koulutus on osallistujille maksuton ja koulutusosiot on mahdollista toteuttaa työn ohessa.

Hanke on on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle. Pääpaino on yläkoulun oppisisällöissä, mutta koulutuksiin voi osallistua alakoulunkin opettaja. Erityisesti koulutusta suositellaan yläkoulujen käsityön opettajille yhdeksäsluokkalaisten siirtyessä uusimman opetussuunnitelman ja tätä myötä robotiikan sisältöjen piiriin.

Lisätietoja

Hankekoordinaattori
Juuso Nieminen
juuso@codeschoolfinland.fi

Kiinnostuitko?
Ilmoittaudu koulutukseen!